hius- ja kauneudenhoitoalan jatko-opinnot

EAT, AMK vai YAMK? — Kauneudenhoitoalan jatkokoulutuksen eri vaihtoehdot

Edellisen vuoden mukanaan tuomat haasteet ovat saaneet ammattilaiset miettimään lisäosaamisen hankkimista muutoinkin kuin vain tekniikoiden, muodin tai tuotteiden osalta. Niihin liittyvä osaaminen ja koulutustarjonta riittää toki monelle, mutta ei kaikille. Näin alkuvuodesta tutkintoon johtavaan jatkokoulutukseen hakeutuminen käykin monella mielessä. Asia on myös ajankohtainen, sillä monissa oppilaitoksissa hakuaika on parhaillaan käynnissä. Mutta mikä koulutusvaihtoehto sopisi juuri Sinun lähtökohtiisi ja tavoitteisiisi?

Hius- ja kauneudenhoitoalalla tutkintoon johtavat jatkokoulutukset kehittyvät ja uudistuvat jatkuvasti ja tutkintonimikkeet muuttuvat niiden myötä. Tällä hetkellä perustutkinnon suorittaneelle ja työelämässä harjaantuneelle tutkintoon johtavia alakohtaisia, perustutkintotasoa korkeamman tason koulutusmahdollisuuksia ovat hius- ja kauneudenhoitoalan erikoisammattitutkinnot sekä estenomin alempi ammattikorkeakoulututkinto.

Alan ammattikorkeakoulutukinnon suorittaneelle ja tämän jälkeen työelämän asiantuntijatehtävissä toimineelle alan korkeimpana mahdollisena tutkintoon johtavana koulutuksena on tarjolla vielä estenomin ylempi ammattikorkeakoulututkinto, mikä on jopa kansainvälisellä tasolla harvinaista. Suomi onkin hius- ja kauneudenhoitoalan jatkokoulutusmahdollisuuksissa edelläkävijöitä koko maailmassa.

 

Millainen koulutus sopisi juuri Sinun lähtökohtiisi ja tavoitteisiisi?

Hius- ja kauneudenhoitoalan erikoisammattitutkinto on oivallinen valinta tutkintoon johtavaksi jatkokoulutukseksi hius- ja/tai kauneudenhoitoalan perustutkinnon suorittaneelle, jolla mielellään on jo työkokemusta alalta ja halukkuutta lähteä kehittämään omaa ammatillista osaamistaan edelleen. Erikoisammattitutkinto soveltuu parhaiten sellaiselle, joka haluaa syventää ammatillista substanssiosaamistaan, kehittää asiakaspalveluaan ja yritystoimintaansa tai organisaatiotaan, jossa työskentelee sekä kytkeä opinnot joustavasti omaan työhönsä ja työpaikalleen.

Hius- ja kauneudenhoitoalan erikoisammattitutkinnon tutkintonimikkeet ovat osaamisalasta riippuen joko kampaajamestari, parturimestari, erikoiskosmetologi tai kosmetiikkaneuvoja EAT. Hius- ja kauneudenhoitoalan erikoisammattitutkinto painottuu erityisesti osaamisalakohtaisen substanssiosaamisen syventämiseen, joita harjaannutetaan ensisijaisesti omassa työssä ja jota tukevat lisäksi lähipäivien teoriaopinnot. Opinnoissa kehitytään palvelemaan asiakkaita yksilöllisesti ja korkeatasoisesti omaa tuotetuntemusta ja erikoisosaamista laajasti hyödyntäen.

Lisäksi opinnoissa kehitytään johtamaan projekteja ja asiakkuuksia sekä kehittämään asiakkaille lisäarvoa tuottavia palveluja ja osaamista täydennetään valinnaisilla opinnoilla. Tutkinnon suorittanut saa hyvät valmiudet toimia esimerkiksi yrittäjänä, yrityksen vastuutehtävissä, myymälävastaavana, esimiehenä, kouluttajana ja asiantuntijatehtävissä.

Lue lisää erikoisammattitutkinnosta:

Hius- ja kauneudenhoitoalan erikoisammattitutkinto antaa buustia uralle ja unelmille

”Out of the Box” – Oppiminen tapahtuu mukavuusalueen ulkopuolella

Erikoisammattitutkinto soveltuu parhaiten sellaiselle, joka haluaa syventää ammatillista substanssiosaamistaan, asiakaspalveluaan ja yritystoimintaansa tai organisaatiotaan, jossa työskentelee sekä kytkeä opinnot joustavasti omaan työhönsä ja työpaikalleen.

 

 

Kauneudenhoito- ja kosmetiikka-alan ammattikorkeakoulututkinto estenomi AMK (Bachelor of Beauty and Cosmetics) soveltuu esimerkiksi kosmetiikan raaka-ainetietoudesta, liiketaloudesta ja markkinoinnista kiinnostuneille ylioppilaille tai ammatillisen perustutkinnon suorittaneille, jotka haluavat edetä urallaan kenties kokonaan uusiin työtehtäviin kuten vaikkapa kosmetiikan jakeluun, markkinointiin ja myyntiin liittyviin asiantuntijatehtäviin.

Opintojen keskeisiä teemoja ovat kosmetiikan markkinointi- ja liiketoimintaosaaminen. Siksi niihin kuuluukin erityisesti liiketalouden, markkinoinnin ja lainsäädännön teoriaa. Teoria pyritään kuitenkin aina kytkemään alaan ja käytäntöön. Opintoihin kuuluu lisäksi kosmetiikan raaka-ainetietoutta ja laboratoriossa opiskelijat valmistavat monenlaisia tuotteita opintojensa aikana. Opinnoissa perehdytään lisäksi kosmetiikkatuotteen koko elinkaareen sen valmistamisesta myyntiin, markkinointiin, lainsäädäntöön ja kierrätykseen saakka.

Opintoihin kuuluu muun muassa kosmetiikka-alan lainsäädäntöä, markkinointiviestintää, kemiaa, kieliopintoja ja yrittäjyyttä. Opintoihin kuuluu lisäksi yhdessä yrityskumppaneiden kanssa toteutettavia erilaisia projekteja sekä tutustumista alakohtaiseen yrittäjyyteen ja työelämään. Omaa osaamistaan voi myös syventää valitsemalla täydentäviä opintoja myös muilta koulutusaloilta.

Lue lisää estenomin AMK-tutkinnosta ja hae opiskelemaan!

Ammattikorkeakoulututkinto soveltuu kosmetiikan raaka-ainetietoudesta, liiketaloudesta ja markkinoinnista kiinnostuneille, jotka haluavat edetä urallaan kosmetiikan jakeluun, markkinointiin ja myyntiin liittyviin asiantuntijatehtäviin.

 

 

Millainen pohjakoulutus vaaditaan ammatillisen opettajan pedagogisiin opintoihin?

Ammatillisen perustutkinnon suorittaneet estenomit voivat myös hakea ammatilliseen opettajakorkeakouluun hankkimaan ammatillisen opettajan pedagogisen pätevyyden. Pelkällä lukiopohjalla estenomiopintoihin hakeutuneille tämä ei kuitenkaan ole mahdollinen, sillä ammatillisella opettajalla tulee olla suoritettuna luonnollisesti opettamansa alan perustutkinto.

Opettajan pedagogisiin opintoihin vaaditaan yleensä ammattikorkeakoulututkinto, vaikka tietyissä poikkeustapauksissa myös erikoisammattitutkinnolla on voinut koulutukseen päästä.  Sellaisen on mahdollistanut esimerkiksi tilanne, jossa hakija toimii jo opettajan työssä ilman opettajan koulutusta.

Yhteistä kaikille jatko-opinnoille on, että ne vaativat itseohjautuvuutta, ajankäytön hallintaa ja itsenäistä tiedonhankintaa sekä riittävää tieto- ja viestintätekniikan osaamista. Vastuu opintojen etenemisestä on opiskeljalla itsellään.

 

 

AMK-tutkinnon jälkeen YAMK-tutkinto

Estenomin ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon (Master of Beauty and Cosmetics) koulutusohjelma on nimeltään kosmetiikka-asiantuntijuuden kehittäminen ja johtaminen. Estenomi YAMK -tutkinto on mahdollinen soveltuvan korkeakoulututkinnon jo suorittaneille alan asiantuntijoille, jotka ovat toimineet työelämässä korkeakouluopintojensa jälkeen vähintään kahden vuoden ajan. Tutkinto on maisteritason koulutus, mutta verrattuna yliopisto-opintoihin YAMK -opinnoissa painottuvat tutkimuksellisuuden ohella erityisesti työelämälähtöisyys.

Tutkinnon pakollisissa ydinosaamisen opinnoissa syvennytään kosmetiikka-alan lainsäädäntöön ja sen merkitykseen kosmetiikan valmistuksessa, tuotekehityksessä ja maahantuonnissa. Kosmetiikan valmistus- ja käyttäjäketjussa sekä liiketoiminnallisena kilpailukeinona sekä markkinoinnin välineenä on keskeisenä teemana kestävä kehitys. Lisäksi tulevaisuusajattelu, kansainvälisyys ja kosmetiikan raaka-aineosaaminen yhdistyvät ylemmissä korkeakouluopinnoissa.

Vapaasti valittavat täydentävät opintojaksot mahdollistavat osaamisen syventämisen tai laajentamisen räätälöidysti opiskelijan omien tavoitteiden mukaisesti. Niiden lisäksi opiskelijat voivat vapaasti koostaa oman yksilöllisen opintopolkunsa ja osaamisensa myös muista YAMK -tasoisista opintojaksoista, joita on mahdollista poimia myös muilta aloilta ja korkeakouluista.

Lue lisää estenomin ylemmästä AMK-tutkinnosta ja hae opiskelemaan!

Olitpa sitten kiinnostunut mistä tahansa koulutusmahdollisuudesta, niin ensiarvoisen tärkeää on perehtyä huolella eri tutkintojen tavoitteisiin ja sisältöihin, jotta ymmärtää, mitä eri tutkinnoissa opiskellaan ja miten. Hyvä on myös pohtia omia motiivejaan, opiskeluvalmiuksiaan  ja elämäntilannettaan, onko itsellä riittävät resurssit opinnoista suoriutumiseen. 

 

Jos opiskelupaikka ei irtoakaan tai tutkinto-opiskelu ei ole mahdollista?

Itseään voi toki kehittää ilman tutkintojakin, jos vaikkapa valinta ei osuisikaan kohdalle tai tutkinnon sijaan riittää lisäosaamisen hankkiminen vaikkapa oman työn ja yrittäjyyden kehittämiseksi. Tai ehkäpä haluaisitkin valmentautua unelmiesi opiskelupaikan opiskelijavalintaa varten hankkimalla puuttuvaa osaamista. Siihen tarjoaa mahdollisuuden laadukkaat, puolueettomaan ja tutkittuun tietoon perustuvat alakohtaiset valmennukset, joita voit suorittaa jopa verkossa ajasta ja paikasta riippumatta oman kehittymistarpeesi mukaan.

Tänä päivänä moni valitsee myös palvelumuotoiltuja valmennuksia, jotka voidaan räätälöidä tilaajan tarpeisiin ja budjettiin sopivaksi vaikkapa etäyhteydellä pidettäväksi. Tähän Uuteen Nousuun tarjoaa hyvät mahdollisuudet kasvavan verkkokurssitarjontansa sekä tilauksesta muotoiltujen etä- ja livevalmennustensa puolesta. Tai jos tarvitset asiantuntevaa ja innostavaa luennoitsijaa tai puhujaa koulutuksiin, tapahtumiin tai muuhun tilaisuuteen, ratkaisu siihen on Uuteen Nousuun.

 

Oppiminen kannattaa aina,
Mila

 

(Artikkeli julkaistu tiiviimpänä versiona Pinnissä 2-3/2021 nimellä Mila Andersén: Oppia ikä kaikki)

 

PS: Jos pidit artikkelista, niin olisi hienoa, jos jakaisit sitä myös omissa somekanavissasi! Olethan myös tilannut uutiskirjeemme ja ottanut seurantaan myös Uuteen Nousuun somekanavat, niin saat aina ajankohtaista ja hyödyllistä tietoa sekä tiedon uusimmista postauksista ensimmäisten joukossa! Somekanaviin pääset alapalkin linkeistä!

 

Lähteet:

Hius- ja kauneudenhoitoalan erikoisammattitutkinto. 2019. Opetushallitus

Kauneudenhoito- ja kosmetiikka-alan koulutus. Laurea.

Kosmetiikka-asiantuntijuuden kehittäminen ja johtaminen. Laurea.

 

Jaa artikkeli

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Lataa veloituksetta e-opas

Kosmetiikka - uhka vai mahdollisuus

0
    0
    Ostoskori
    Ostoskori on tyhjäPalaa kauppaan