johtaminen

Miksi kaiken pitää aina muuttua? − Pitäisikö minunkin?

Tämän päivän maailmantilanne saattaa aiheuttaa epävarmuutta oman työn jatkuvuudesta. Tulevaisuudessa ei enää pärjää vain kädentaidoilla, vaan tarvitaan uudenlaista osaamista ja asennetta. Toimintaa on kehitettävä jatkuvasti, jotta voi säilyttää kilpailukykynsä muuttuvassa maailmassa. Yritys on juuri niin hyvä kuin siellä työskentelevät ihmiset ja yrityksen menestyksen salaisuus on näiden henkilöiden osaaminen ja motivaatio hyödyntää koko potentiaaliaan. Avainsanoja tässä missiossa ovat motivointi ja onnistumisen mahdollistaminen.

Yritystoiminnan tarkoituksena on tuottaa voittoa ja pääomaa yrityksen omistajille. Haasteellisina aikoina arki saattaa tosin näyttäytyä melkoisena selviytymistaisteluna. Silloin voisi olla aika pysähtyä miettimään uudelleen oman organisaatiosi toiminnan lähtökohtaa eli liikeideaa ja toiminta-ajatusta, jota missioksikin kutsutaan. Miten vastaisit nyt, jos sinulta kysyttäisiin: Miksi yritys on olemassa? Kenelle se tarjoaa tuotteitaan ja palvelujaan ja miten? Tätä missiota on syytä aika ajoin paitsi tarkistaa ja kirkastaa, on se myös kiteytettävä koko henkilökunnan ohjenuoraksi, jotta kaikilla on selkeä käsitys siitä, minne ollaan menossa ja miten sinne olisi tarkoitus päästä.

Yrityksen missio voi toteutua vain ihmisten kautta. Yrityksen menestymisen kannalta on ratkaisevaa, että jokainen ymmärtää oman osuutensa suuremmassa kokonaisuudessa. Tässä missiossa merkittävää on myös tiedostaa ja sisäistää yrityksen arvot, mitä periaatteita noudattaen tavoitteet tulisi saavuttaa.

Yrityksen toimintaa tulisi ohjata myös strategia. Strategia on yrityksen tietoinen keskeisten tavoitteiden ja toiminnan suuntaviivojen valinta muuttuvassa maailmassa. Strategian avulla yritys joko sopeutuu ympäristössä tapahtuviin muutoksiin, vaikuttaa ympäristöönsä tai valitsee toimintaympäristön, jossa on parhaat edellytykset toimia.

Hyvä strategia ja sen onnistunut käytäntöön vieminen on yrityksen menestymisen perusta. Strategia johtamisen työkaluna on auttaa tekemään oikeita valintoja ja ohjata oikeaan suuntaan.  Yritysten on ennen kaikkea kyettävä vastaamaan asiakkaiden vaatimuksiin ja ratkaisemaan heidän ongelmiaan. Keskeiset kysymykset liiketoimintastrategian perustaksi ovatkin: Kenelle myydään? Mitä myydään? Ja miten myydään? Esihenkilölle keskeisimmät kysymykset puolestaan ovat: Miten tämä mahdollistetaan? Ja miten siihen motivoidaan?

“Yrityksen missio voi toteutua vain ihmisten kautta. Yrityksen menestymisen kannalta on ratkaisevaa, että jokainen ymmärtää oman osuutensa suuremmassa kokonaisuudessa. Tässä missiossa merkittävää on myös tiedostaa ja sisäistää yrityksen arvot, mitä periaatteita noudattaen tavoitteet tulisi saavuttaa.”

Asiakasymmärrys kehittämisen lähtökohtana

Liiketoiminnassa keskeisessä roolissa on kaupallistaminen. Kaupallistamista ovat kaikki ne toimenpiteet, joita yritys tekee kehittääkseen, tuodakseen markkinoille ja myydäkseen tuotteita ja palveluja asiakkaiden tarpeisiin mahdollisimman suuria määriä mahdollisimman korkealla hinnalla. Yritys voi kasvaa vain joko myymällä enemmän tai kalliimmalla nykyasiakkaille tai hankkimalla lisää asiakkaita tai yhdistämällä näitä. Kaupallistaminen voidaan kuitenkin nähdä myös asiakkaiden ongelmien ratkaisemisena.

Kaupallistaminen vaatii koko yrityksen panosta. Se on koko organisaation toimintatapa ja asenne, jonka pitää kattaa koko asiakkaan ostopolku. Keskeisiä kaupallistamisen edellytyksiä ovat asiakasymmärrys, asiakastiedon tulkinta ja muokkaus asiakastarpeiksi ja sen myötä tuote- ja palvelukehityksen aihioiksi.

Tärkeässä osassa ovat kehitystyöhön liittyvä osaaminen ja toiminnan on oltava asiakaslähtöistä kautta linjan. Asiakkaan ostopolun kohtaamispisteissä piilee monta myyntimahdollisuutta ja myynti on se, mikä tuo yritykseen kassavirtaa. Myynnin johtaminen puolestaan onnistuu parhaiten, kun huomioidaan asiakkaiden ostopolun vaiheet, jolloin voidaan kehittää myynnin prosessi vastaamaan sitä mahdollisimman hyvin. Myös verkkokaupan ja verkossa tapahtuvan markkinoinnin vaikuttavuus on syytä ottaa vakavasti, sillä moni hankkii enenevässä määrin tuotteensa netistä ja vertailee sieltä saamansa mielikuvan perusteella myös palveluntarjoajia.

“Yritys voi kasvaa vain joko myymällä enemmän tai kalliimmalla nykyasiakkaille tai hankkimalla lisää asiakkaita tai yhdistämällä näitä. Kaupallistaminen voidaan kuitenkin nähdä myös asiakkaiden ongelmien ratkaisemisena.”

Brändin merkitys

Nykyisin moni haluaa brändätä itsensä tai yrityksensä. Brändäys sinänsä ei ole itseisarvo, vaan sen merkittävin tehtävä on auttaa yritystä kasvamaan kannattavasti. Brändin ytimen muodostaa aina hyvä tuote tai palvelu. Asiakas on kuitenkin kiinnostuneempi siitä hyödystä tai ratkaisusta, jonka tuote tai palvelu tuo hänen ongelmaansa kuin itse brändistä. Brändi ei siis sijaitse yrityksessä, vaan vastaanottajan mielikuvassa.

Hyvä brändi auttaa kuitenkin myymään kalliimmalla ja helpottaa parhaiden osaajien rekrytointia. Brändit kiinnostavat, saavat näkyvyyttä ja niistä keskustellaan. Jopa asiakkaat voivat toimia mielipidevaikuttajina ja lisätä jonkun brändin tunnettuutta muun muassa sosiaalisessa mediassa.

“Brändin ytimen muodostaa aina hyvä tuote tai palvelu. Asiakas on kuitenkin kiinnostuneempi siitä hyödystä tai ratkaisusta, jonka tuote tai palvelu tuo hänen ongelmaansa kuin itse brändistä. Brändi ei siis sijaitse yrityksessä, vaan vastaanottajan mielikuvassa.”

 

Innovatiivisuudesta ratkaisu

Yhtenä ratkaisuna tulevaisuuden haasteisiin voivat toimia asiakkaiden tarpeisiin perustuvat innovaatiot. Sellaisia voivat olla vaikkapa uusi tapa toteuttaa liiketoimintaa, segmentoida markkinat, yhdistää osaamista ja löytää synergioita tai kenties hyödyntää entistä paremmin jo olemassa olevat resurssit. Työyhteisön innovatiivisuus näyttäytyy kykynä luoda ja ottaa käyttöön uusia ja hyödyllisiä ideoita siten, että ne tuottavat hyötyä sekä asiakkaalle että palvelun tuottajalle. Nykyisin on myös yleistä niin sanottu kokeilemalla kehittäminen, jolloin tuotetta tai palvelua voidaan ensin mallintaa ja testata. Tässä kehitystyössä asiakkaiden mukaan ottaminen voi olla avainasemassa ja kehitystyöhön voidaan soveltaa esimerkiksi palvelumuotoilun menetelmiä.

Innovatiivisuus vaatii kuitenkin toteutuakseen kannustavaa ja luovuutta tukevaa johtamismallia, joka tukeutuu arvoihin, visioihin ja yhteisesti miellettyihin tavoitteisiin sekä arvostaa työyhteisön osaamista ja moninaisuutta. Turvallisessa ilmapiirissä voidaan kenestä tahansa saada parhaat puolet esiin ja koko työyhteisö loistamaan.Menestykseen tarvitaan ennen kaikkea tunneälykästä ja valmentavaa johtajuutta.

“Innovatiivisuus vaatii toteutuakseen kannustavaa ja luovuutta tukevaa johtamismallia, joka arvostaa työyhteisön osaamista ja moninaisuutta. Turvallisessa ilmapiirissä voidaan kenestä tahansa saada parhaat puolet esiin ja koko työyhteisö loistamaan.”

 

(Artikkeli julkaistu Pinni 8/20 juttusarjassa Mila Andersén: “Kipinää johtoon”)

 

Uskalla Sinäkin muuttua ja menestyä,
Mila

 

PS: Mikäli haluat tietää lisää ja saada vinkkejä yritystoimintasi kehittämiseen, niin tutustu Valmenna ja menesty -pelisilmää johtamiseen e-kirjaani.

PPS: Jos pidit artikkelista, niin olisi hienoa jos jakaisit sitä myös omissa somekanavissasi! Olethan myös tilannut uutiskirjeemme ja ottanut seurantaan myös Uuteen Nousuun somekanavat, niin saat aina ajankohtaista ja hyödyllistä tietoa sekä tiedon uusimmista postauksista ensimmäisten joukossa! Somekanaviin pääset alapalkin linkeistä!

Jaa artikkeli

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Lataa veloituksetta e-opas

Kosmetiikka - uhka vai mahdollisuus

0
    0
    Ostoskori
    Ostoskori on tyhjäPalaa kauppaan