korona kauneudenhoitoala

Miten koronan haasteisiin voidaan tarttua ratkaisukeskeisesti hius- ja kauneudenhoitoalan koulutuksessa

Keväällä 2020 maaliskuussa siirryttiin monissa ammatillisissa oppilaitoksissa etäopetukseen ja monissa se jatkui sinä vuonna kesälomaan asti. Syksystä 2020 lähtien mentiin enemmän tai vähemmän hybridimallilla tilanteiden vaihdellessa. Syksyllä 2021 puolestaan päästiin jo opiskelemaan pääsääntöisesti lähiopetuksessa, mutta taas ollaan kasvokkain pandemian haasteiden kanssa. Opettajat tekevät parhaansa, mutta moni on myös ollut huolissaan koronatilanteen aikana opiskelleiden ammattilaisten ammattitaidosta. Koronatilanteelle emme voi juurikaan mitään, mutta sen tuomiin haasteisiin voidaan voivottelun sijaan tarttua ratkaisukeskeisesti. 

Koulutuskeskus Salpauksessa on tilanne ratkaistu porrastamalla opetusta aamu-, aamupäivä- ja iltavuoroihin perustutkinto-opetuksessa. Erikoisammattitutkinto, jossa työskentelen yhteistyössä kollegani Mila Andersénin kanssa, toteutetaan monimuoto-opiskeluna, jossa lähiopetuspäivät on painotettu loppuviikkoon, jolloin koulussa ollaan myös lauantaina. Tämä mahdollistaa tilojen ja laitteiden riittävyyden ja turvallisen opiskelun. Erikoisammattitutkinnossa on myös joitakin verkossa pidettäviä opetuspäiviä ja koulutus painottuu työpaikoille, jotka ovat suurimmalla osalla opiskelijoiden omia yrityksiä.

Miten opiskelu on  järjestetty koronapandemian aikana?

Hybridimallissa perustutkinnon opiskelijat on jaettu eri luokkahuoneisiin, jolloin samassa tilassa on suositusten mukainen määrä henkilöitä. Opettajat liikkuvat tarpeen mukaan luokkatiloissa ja taitovalmentajat toimivat opettajan tukena oppimistilanteissa, jolloin opiskelijat saavat parhaan mahdollisen ohjauksen ja tuen pandemian haasteista huolimatta.

Opetuksessa on hyödynnetty myös verkon ja digitaalisten työkalujen tarjoamia mahdollisuuksia silloin kun ammatilliset oppilaitokset siirtyivät etäopiskeluun. Esimerkiksi sellaisessa tilanteessa, jossa on paikalla voinut olla vain kolme henkilöä, on voitu toteutus ja arviointi järjestää Teamsin välityksellä esimerkiksi siten, että opiskelija on näyttötilanteessa toteuttanut hoidon asiakkaalle ja työpaikkaohjaaja on ollut läsnä. Opettaja on seurannut näyttöä Teamsin video-ominaisuuden avulla ja arviointikeskustelu on voitu pitää Teamsissä.

Videointia on muutenkin hyödynnetty monipuolisesti opetuksessa, oppimisen ja osaamisen dokumentoinnissa ja arvioinnissa kaikilla tutkintotasoilla. Videoinnilla ja digitaalisilla sovelluksilla mahdollistetaan myös ”virtuaaliopettajan läsnäolo”. Virtuaaliopettajassa on myös se etu, että sitä voi katsoa aina uudelleen ajasta ja paikasta riippumatta ja siten mahdollistaa oppimisen.

“Videoinnilla ja digitaalisilla sovelluksilla mahdollistetaan myös ”virtuaaliopettajan läsnäolo”. Virtuaaliopettajassa on myös se etu, että sitä voi katsoa aina uudelleen ajasta ja paikasta riippumatta.”

 

Digitaalisuus ja verkkopedagogiikka hius- ja kauneudenhoitoalan opetuksessa

 

Pandemiasta on seurannut myös haasteiden lisäksi jotain hyvääkin. Opiskelijat ovat myös harjaantuneet käyttämään erilaisia digitaalisia työkaluja ja verkon tarjoamia mahdollisuuksia kaikilla koulutustasoilla niin nuoret kuin aikuisetkin. Hyvää on ollut myös se, että opiskelijoiden esiintymistaidot kehittyivät heidän toteuttaessaan esityksiä verkossa ja tehdessään videoita. Näin he ovat oppineet samalla tulevaisuuden työelämässä tarvittavia tietoja ja taitoja.

Pääsääntöisesti etä- ja hybridiopiskelussa on onnistuttu hyvin ja se on tuonut tullessaan toimivia pysyviä käytänteitä. Toki joillekin opiskelijoille etäopiskelu asetti haasteita, mutta valtaosalla opinnot etenivät pandemian tuomista haasteista huolimatta. Suurimpana haasteena on ollut luonnollisesti käytännön työskentelyn, kuten asiakaspalvelun, toteutus oppilaitosten ollessa suljettuna. Tämä on varmasti vaikuttanut joidenkin opiskelijoiden kädentaitoihin. Sen sijaan tietopuolinen osaaminen voi olla paremmalla pohjalla, kun teoriaopetusta on ollut normaalia enemmän.

“Pandemiasta on seurannut jotain hyvääkin. Opiskelijat ovat myös harjaantuneet käyttämään erilaisia digitaalisia työkaluja ja verkon tarjoamia mahdollisuuksia kaikilla koulutustasoilla.”

 

 

Miten pandemia on vaikuttanut opiskeluun?

Pandemia ei ole vaikuttanut varsinaisesti asiakaskuntaan, mutta asiakasmääriin sillä on ollut vaikutusta. Pandemian alkaessa osa asiakkaista perui aikojaan ja pandemian edetessä asiakaspalvelu jouduttiin välillä sulkemaan kokonaan. Hybridimallin alkaessa on ollut mahdollista toteuttaa asiakaspalvelua rajoitusten sallimissa rajoissa ja asiakasvirta on ollut kasvussa.

Pandemian alkaessa koulutus- tai oppisopimusjaksolla työelämässä olleilla opiskelijoilla oli mahdollisuus harjaantua pääsääntöisesti normaalisti, mikäli yrityksen toiminnassa ei ole ollut muutoksia. Pandemian edetessä uusien harjoittelupaikkojen saamisessa oli haasteita, mutta nyt 2021 syksystä alkaen on paikkoja taas löytynyt paremmin yritysten toiminnan jälleen vilkastuessa.

Opintomatkoja ja ulkomaan vaihtoja ei pandemian aikana ole toteutettu ja pandemian alkaessa muutama vaihdossa ollut opiskelija palasi takaisin Suomeen. Nyt kansainvälinen opiskelijavaihto näyttää jälleen elpymisen merkkejä. Kenties pääsemme pian osallistumaan myös esimerkiksi *alan messuille ja tekemään yritysvierailuja.

* Uuteen Nousuun on mukana myös Hair & Beauty -messuilla 18.-19.03.2022 Helsingin Wanhassa Satamassa, jossa Mila hyppää puhujalauteille molempina messupäivinä.

 

kaunis ihminen

 

Onko korona-aikana opiskelleiden ammattitaito riittävä ja miten heitä tuetaan?

Opiskelijoissa voi olla merkittäviäkin yksilöllisiä eroja osaamisessa, opiskelutaidoissa ja motivaatiossa pandemiasta riippumattakin. Pandemian lisäksi laajennetun oppivelvollisuuden vaikutukset voivat aiheuttaa omat haasteensa. Eli ammattitaitoon, oppimisvalmiuksiin ja opiskelijoiden elämänhallintaan vaikuttavat monet tekijät, ei pelkästään pandemia.

Opiskelija, jolla on asennetta ja motivaatiota opiskeluun, on osallistunut aktiivisesti erilaisiin oppimismahdollisuuksiin ja harjaannuttanut taitojaan, omaa riittävät työelämävalmiudet. Opiskelijalle, kenellä on tarve erityiselle tuelle tai haasteita selviytyä opinnoistaan tarjotaan erillistä ohjausta ja tukea. Tämä huomioidaan myös, kun he menevät työelämään harjaantumaan, jolloin tukea tarjotaan myös työpaikkaohjaajalle koulun puolelta.

Tänä päivänä erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden määrä ammatillisissa oppilaitoksissa on lisääntynyt. Lisäksi pandemia on vaikuttanut peruskoulujen oppimistuloksiin ja tämä voi vaikuttaa myös oppimisvalmiuksiin ammatillisessa koulutuksessa. Monihan haluaisi yritykseensä opiskelijan, jolla on mahdollisimman hyvät työelämätaidot, mutta myös erityistä tukea ja ohjausta tarvitsevien pitäisi saada mahdollisuus päästä työelämään harjaantumaan.

“Oppilaitos antaa opiskelijalle ammatillisen osaamisen perustan, työelämä kehittää sitä edelleen ja opiskelijan oma asenne määrittää, kuinka hyvä hänestä tulee.”

 

Ammattilainenkaan ei ole täydellinen

Hyvä on myös muistaa, että kukaan ammattilainenkaan ei ole osaa kaikkea, vaan tärkeää on päivittää osaamistaan valmistumisen jälkeenkin. Puolueetonta ja brändeihin sitomatonta faktatietoa saat Faktaa kosmetiikasta -verkkokursseilta ja kannattaa ehdottomasti tutustua myös valmennuksiin, jotka voidaan järjestää kouluilla tai yrityksesi tiloissa tai verkossa livenäFaktaa kosmetiikasta -valmennukset sopivat niin ammattilaisille, kuin kuluttajille.

Mila on erittäin asiantunteva ja tuo asioita esimerkein, sekä eri tavoin esille, mikä auttaa havaitsemaan yksityiskohtia, joita ei aiemmin ehkä ole tullut ajatelleeksikaan. Erinomaista ja asiantuntevaa tietoa hyödynnettäväksi työelämään, sekä aktivoimaan omia ajatuksia kosmetiikasta. Näihin valmennuksiin jää yksinkertaisesti koukkuun. Tutustu esimerkiksi Iho kosmetiikan kohteena -valmennukseen, johon on koottu aivan jäätävää osaamista ihosta ja kosmetiikasta. Suosittelen sitä ehdottomasti kaikille kosmetiikan parissa työskenteleville ammattilaisille.

Ja tiesithän, että kouluilla ja opettajilla on nyt mahdollisuus saada kaikki Faktaa kosmetiikasta -verkkokurssit opetuskäyttöön ilman muita kustannuksia tammikuun loppuun asti. Meillä ja monessa muussakin koulussa kurssit ovatkin aktiivisesti opetuskäytössä. Säästyy suunnitteluaikaa ja opit samalla itsekin, kuten kollegani alla kertoo:

 

”Iso Kiitos Mila, että sain ottaa Iho kosmetiikan kohteena-valmennusmateriaalin opetuskäyttöön. Siitä on ollut iso apu ja omaa aikaa on säästynyt, kun ei ole tarvinnut ihan kaikkea itse keksiä. Meillä kauneudenhoitoalalla valmista verkkomateriaalia kun on kovin niukasti tarjolla.”

Anna-Kaisa Toveri, kauneudenhoitoalan lehtori

 

Iloisin yhteistyöterveisin,
Mia

 

 

 

 

Artikkeli on kirjoitettu yhteistyössä Mila Andersénin kanssa SKY-lehden nro: 4/2021 kanssa toteutetusta yhteishaastattelusta inspiroituneena. 

Hius- ja kauneudenhoitoalan lehtorit Mia Frondelius ja Mila Andersén työskentelevät Koulutuskeskus Salpauksessa, jossa koulutetaan hius- ja kauneudenhoitoalan ammattilaisia perustutkinnosta (kosmetologi, kosmetiikkaneuvoja, kampaaja ja parturi) erikoisammattitutkintoon (erikoiskosmetologi, kampaajamestari ja kosmetiikkaneuvoja EAT) sekä terveysalan ammattitutkintoa (jalkojenhoidon AT), joka toteutetaan yhteistyössä sosiaali- ja terveysalan kanssa. Mia on hius- ja kauneudenhoitoalan lehtori, SKY – CIDESCO – Erikoiskosmetologi ja Mila voi olla monelle jo tuttu Uuteen Nousuun sivustolta.

 

Sinua voisi kiinnostaa myös Marja Sillanpään blogipostaus: Digiajan opetusta digiajan opiskelijoille – digitaalisuus ja verkkopedagogiikka hius- ja kauneudenhoitoalan opiskelussa ja Pia Kiikerin blogipostaus: Hius- ja kauneudenhoitoalan koulutuksen digitaalisuuden kehitys

 

PS: Jos pidit artikkelia hyödyllisenä, niin kiitos jos jaat sen myös omissa somekanavissasi. Otathan myö seurantaan Uuteen Nousuun somekanavat. Niihin pääset kätevästi alapalkin linkeistä. 

Jaa artikkeli

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Lataa veloituksetta e-opas

Kosmetiikka - uhka vai mahdollisuus

0
    0
    Ostoskori
    Ostoskori on tyhjäPalaa kauppaan