Digitaalisuus ja verkkopedagogiikka hius- ja kauneudenhoitoalan opetuksessa

Jatko-opintojen kautta unelmatyöhön

”Unelmaduuniin − Ei kun puita uuniin!” laulaa Elastinen uunituoreessa kappaleessaan nimeltä Uuteen Nousuun ja iskee suoraan asian ytimeen. Tuskin mikään tuntuu niin mahtavalta kuin se, että saa tehdä unelmiensa työtä, jota rakastaa. Harvalla kuitenkaan on asiat näin ruusuisesti. Välillä kuulee sanottavan, että ”työ on vain työtä” tai ”mä olen vain töissä täällä”. Se voi kertoa omasta asenteesta, mutta se voi kertoa jotain myös itse työstä. Välillä ainakin kuvainnollisesti ”on pakko tverkkaa, että saisi fyrkkaa”, sillä jollain pitää ihmisen leipänsä tienaaman.

Koska työ vie keskimäärin noin kolmasosan arjestamme, niin voisihan se olla kivaakin. Saatamme viettää enemmän aikaa kollegoidemme kuin puolisoidemme kanssa, joista kenties vain jälkimmäisen olemme saaneet itse valita. Jos arvot ei kohtaa tai yhteistyö tökkii, niin puolisosta voi hankkiutua myös helpommin eroon. Ihmisen sanotaan myös olevan keskiarvo niistä viidestä tai kuudesta ihmisestä, joiden kanssa eniten hengaa.  Kun katsot ympärillesi, näet tulevan itsesi. Kannattaa siis hakeutua itseään fiksumpaan seuraan, niin voi kehittyä samalla itsekin.

“Vietämme monesti enemmän aikaa kollegoidemme kuin puolisoidemme kanssa, joista kenties vain jälkimmäisen olemme saaneet itse valita.”

Parhaimmillaan työ voi olla niin innostavaa, että se ei edes tunnu työltä. Se voi olla niin mukaansa tempaavaa, että sitä voisi tehdä jopa ilman palkkaakin. Siitä voi tulla samanlainen intohimo kuin mieliharrastuksesta. Miten sitten sellaiseen unelmaduuniin voisi päästä tai voisiko sellaisen luoda itselleen? Paras keino avata uusia ovia urapolulla on hankkia lisää osaamista ja kehittää itseään. Avainsana siihen on koulutus. Tänä päivänä kosmetiikka-, hius- ja kauneudenhoitoalallakin löytyy erinomaisia tutkintoon johtavia koulutuksia myös ammatillisen perustutkinnon suorittamisen jälkeen, kuten erikoisammattitutkinnot, ammattikorkeakoulututkinto ja nyt myös ylempi ammattikorkeakoulututkinto.

Allekirjoittaneella on ollut ilo ja kunnia olla mukana kehittämässä estenomi AMK ja YAMK -tutkintoja Laurea-ammattikorkeakoulun ohjausryhmässä yhteistyössä opettajien ja työelämän kanssa, jotta kosmetiikka- ja kauneudenhoitoalan tutkintojen timantit hioutuisivat entistä kirkkaammaksi. Eräänä helmikuisena aamupäivänä meillä olikin mielenkiintoinen asiantuntijapaneeli Laureassa, kun ohjausryhmä kokoontui erityisesti estenomi YAMK -tutkinnon kehitystyöhön. Työskennellessämme keskusteluun nousi myös, miten käsi kädessä estenomi AMK ja YAMK -opinnot kulkevat ja muodostavat mahtavan jatkumon alan tuleville asiantuntijoille ja kehittäjille.

Ohjausryhmäämme oli ilo saada mukaan myös estenomi YAMK -opiskelija Sarita Topi-Hulmi, joka tekee opinnäytetyötään estenomi YAMK -tutkinnon kehittämiseksi edelleen. Sarita myös veti meille ohjausryhmän jäsenille workshopin, jossa kirkastimme muun muassa työelämässä tarvittavaa osaamista ja erilaisia keinoja tutkinnon tuoman osaamisen tunnetuksi tekemiseen. Headhunterien ja rekrytoijien olisikin jo aika tutustua tähän kosmetiikka-asiantuntijuuden kehittämisen ja johtamisen ylempään korkeakoulututkintoon ja siihen, mitä kaikkea osaamista estenomi YAMK -opintojen suorittanut voisi työelämään tuodakaan.

 

Millainen koulutus sopisi juuri Sinun lähtökohtiisi ja tavoitteisiisi?

Hius- ja/tai kauneudenhoitoalan perustutkinnon suorittaneen ja työelämässä riittävästi harjaantuneen on mahdollista hakeutua esimerkiksi hius- ja kauneudenhoitoalan erikoisammattitutkintoon, jonka tutkintonimikkeet ovat osaamisalasta riippuen joko parturimestari, kampaajamestari, erikoiskosmetologi tai kosmetiikkaneuvoja EAT. Erikoisammattitutkinto soveltuu parhaiten sellaiselle, joka haluaa kehittää kädentaitojaan, ammatillista substanssiosaamistaan ja asiakaspalveluaan mestaritasolle ja kytkeä opinnot joustavasti omaan työhönsä ja työpaikalleen.

Kauneudenhoito- ja kosmetiikka-alan ammattikorkeakoulututkinto estenomi AMK (Bachelor of Beauty and Cosmetics) sopii esimerkiksi kosmetiikan raaka-ainetietoudesta, liiketaloudesta ja markkinoinnista kiinnostuneille ylioppilaille tai ammatillisen perustutkinnon suorittaneille, jotka haluavat edetä urallaan kenties kokonaan uusiin työtehtäviin. Estenomi AMK -opinnot soveltuvat myös pohjakoulutukseksi ammatillisen opettajan pedagogisista opinnoista haaveileville. Opinnot on mahdollista suorittaa päiväopintoina tai monimuotoisesti.

Ammattikorkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeen työelämässä vähintään kahden vuoden ajan työskenneille alan asiantuntijoille on ollut vuodesta 2018 mahdollista hakeutua ylempään ammattikorkeakoulututkintoon, jonka nimike on estenomi ylempi AMK (Master of Beauty and Cosmetics). Tutkinto on maisteritason koulutus, mutta verrattuna yliopisto-opintoihin YAMK -opinnoissa painottuvat tutkimuksellisuuden ohella erityisesti työelämälähtöisyys ja todellinen tekeminen.

Latu on siis auki, jos vain on halua mennä eteenpäin. Ja hius- ja kauneudenhoitoalan ammattilaiset ovat aina olleet kouluttautumishalukkuudessa suorastaan valioluokkaa, joten olkaamme kaikki yhdessä ylpeitä alastamme, ammattilaistemme osaamisesta ja halusta oppia lisää.

“Latu on auki, jos on halua mennä eteenpäin.”

Hius- ja kauneudenhoitoalan erikoisammattitutkinto

Hius- ja kauneudenhoitoalan erikoisammattitutkinto on oivallinen valinta tutkintoon johtavaksi jatkokoulutukseksi hius- ja/tai kauneudenhoitoalan perustutkinnon suorittaneelle, jolla mielellään on jo työkokemusta alalta ja halukkuutta lähteä kehittämään omaa ammatillista osaamistaan edelleen. Hius- ja kauneudenhoitoalan erikoisammattitutkinto painottuu erityisesti monipuolisiin kädentaitoihin ja erilaisiin työ- ja hoitomenetelmiin. Opinnoissa harjaannutaan palvelemaan asiakkaita yksilöllisesti ja korkeatasoisesti omaa tuotetuntemusta ja erikoisosaamista laajasti hyödyntäen.

Lisäksi opinnoissa kehitytään johtamaan projekteja ja asiakkuuksia sekä kehittämään asiakkaille lisäarvoa tuottavia palveluja. Opintoihin kuuluvia sisältöjä ovat myös työyhteisön kehittäminen, kestävän kehityksen edistäminen sekä verkostoituminen muiden asiantuntijoiden kanssa. Lisäksi osaamista voi täydentää myös valinnaisilla opinnoilla.

Hius- ja kauneudenhoitoalan erikoisammattitutkinnosta voi valita itselle sopivan osaamisalan, jonka mukaan määräytyy opinnoista saatava tutkintonimike:

  • Erikoiskosmetologi osaa tehdä asiakkaille erikoishoitomenetelmillä ihonhoidon palvelukokonaisuuksia.
  • Kampaajamestari osaa tehdä asiakkaille vaativilla värjäys-, rakennekäsittely- ja kampaajatekniikoilla kampauksen ja ehostuksen palvelukokonaisuuksia.
  • Kosmetiikkaneuvoja (EAT) osaa toimia kouluttajana kuluttaja- ja yritysasiakaskohderyhmille.
  • Parturimestari osaa tehdä asiakkaille vaativilla värjäys-, rakennekäsittely- ja parturitekniikoilla hiusten ja parran palvelukokonaisuuksia.

Erikoisammattitutkinnossa hankittavaa osaamista laajennetaan ja syvennetään valinnaisilla tutkinnon osilla kaikissa osaamisaloissa. Tutkinnon suorittanut saa hyvät valmiudet toimia esimerkiksi yrittäjänä, yrityksen vastuutehtävissä, myymälävastaavana, esimiehenä, kouluttajana ja asiantuntijatehtävissä.

Lue lisää tutkinnon perusteista

Estenomi AMK (Bachelor of Beauty and Cosmetics)

Kauneudenhoito- ja kosmetiikka-alan ammattikorkeakoulututkinnon voit opiskella suomenkielellä Laurea-ammattikorkeakoulussa. Opintojen keskeisiä teemoja ovat kosmetiikan markkinointi- ja liiketoimintaosaaminen. Siksi niihin kuuluukin erityisesti liiketalouden, markkinoinnin ja lainsäädännön teoriaa. Teoria pyritään kuitenkin aina kytkemään alaan ja käytäntöön. Opintoihin kuuluu lisäksi kosmetiikan raaka-ainetietoutta ja laboratoriossa opiskelijat valmistavat monenlaisia tuotteita opintojensa aikana. Opinnoissa perehdytään lisäksi kosmetiikkatuotteen koko elinkaareen sen valmistamisesta myyntiin, markkinointiin, lainsäädäntöön ja kierrätykseen saakka.

Estenomiopinnot toteutetaan Laureassa vuorotellen joka toisena vuonna päiväopintoina ja joka toisena joustavampina monimuoto-opintoina. Opinnot koostuvat pääasiassa luennoista, itsenäisestä työskentelystä sekä ryhmätöistä. Teoriaopintoihin kuuluu muun muassa kosmetiikka-alan lainsäädäntöä, markkinointiviestintää, kemiaa, kieliopintoja ja yrittäjyyttä. Opintoihin kuuluu myös yhdessä yrityskumppaneiden kanssa toteutettavia erilaisia projekteja sekä tutustumista alakohtaiseen yrittäjyyteen ja työelämään. Omaa osaamistaan voi myös syventää valitsemalla täydentäviä opintoja Laurean muilta koulutusaloilta.

Estenomit AMK voivat työllistyä esimerkiksi kosmetiikan jakeluun, markkinointiin ja myyntiin liittyviin tehtäviin. Ammatillisen perustutkinnon suorittaneet estenomit voivat myös hakea ammatilliseen opettajakorkeakouluun hankkimaan ammatillisen opettajan pedagogisen pätevyyden. Pelkällä lukiopohjalla estenomiopintoihin hakeutuneille tämä ei ole mahdollinen, sillä ammatillisella opettajalla tulee olla suoritettuna opettamansa alan perustutkinto.

Lue lisää tutkinnosta

Ruotsinkielellä estenomi AMK -tutkinnon voi suorittaa Yrkeshögskolan Noviassa Vaasassa. Lue lisää ruotsinkielisestä tutkinnosta

Estenomi YAMK (Master of Beauty and Cosmetics)

Estenomin ylempi ammattikorkeakoulututkinnon koulutusohjelma on nimeltään kosmetiikka-asiantuntijuuden kehittäminen ja johtaminen. Estenomi YAMK -tutkinto on maisteritason tutkinto soveltuvan korkeakoulututkinnon jo suorittaneille alan asiantuntijoille, jotka ovat toimineet työelämässä korkeakouluopintojensa jälkeen vähintään kahden vuoden ajan (muuttunut vuoden 2020 alusta).

 

Tutkinnon pakollisissa ydinosaamisen opinnoissa syvennytään kosmetiikka-alan lainsäädäntöön ja sen merkitykseen kosmetiikan valmistuksessa, tuotekehityksessä ja maahantuonnissa. Kosmetiikan valmistus- ja käyttäjäketjussa sekä liiketoiminnallisena kilpailukeinona sekä markkinoinnin välineenä on keskeisenä teemana kestävä kehitys. Lisäksi tulevaisuusajattelu, kansainvälisyys ja kosmetiikan raaka-aineosaaminen yhdistyvät ylemmissä korkeakouluopinnoissa.

Vapaasti valittavat täydentävät opintojaksot mahdollistavat osaamisen syventämisen tai laajentamisen räätälöidysti opiskelijan omien tavoitteiden mukaisesti. Täydentävät opintojaksot on jaoteltu osaamisalueensa mukaisiin moduuleihin, joita ovat tutkimus- ja kehittämisosaaminen, asiantuntijayhteisöjen johtaminen sekä käyttäjäkeskeisten ratkaisujen suunnittelu. Niiden lisäksi opiskelijat voivat vapaasti koostaa oman yksilöllisen opintopolkunsa ja osaamisensa myös muista YAMK -tasoisista opintojaksoista, joita on mahdollista poimia myös muilta aloilta ja korkeakouluista tai suorittaa verkossa tukemaan omia oppimistavoitteita.

Lue lisää tutkinnosta

Opiskelijatarina allekirjoittaneen kokemuksista estenomi YAMK-opinnoista.

“Ihmisen sanotaan olevan keskiarvo niistä muutamasta ihmisestä, joiden kanssa eniten hengaa.
Kannattaa siis hakeutua itseään fiksumpaan seuraan, niin kehittyy samalla itsekin.”
Oppimisen iloa toivottaen, Mila

Lähteet:

Hius- ja kauneudenhoitoalan erikoisammattitutkinto. 2019. Opetushallitus https://eperusteet.opintopolku.fi/eperusteet-service/api/dokumentit/5734035

Kauneudenhoito- ja kosmetiikka-alan koulutus. Laurea. Viitattu 8.4.2020. https://www.laurea.fi/koulutus/palvelualat/estenomi-amk/

Kosmetiikka-asiantuntijuuden kehittäminen ja johtaminen. Laurea. Viitattu 8.4.2020. https://www.laurea.fi/koulutus/palvelualat/kosmetiikka-asiantuntijuuden-kehittaminen-ja-johtaminen-yamk/

Jaa artikkeli

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Lataa veloituksetta e-opas

Kosmetiikka - uhka vai mahdollisuus

0
    0
    Ostoskori
    Ostoskori on tyhjäPalaa kauppaan