oppilaitosyhteistyö hius- ja kauneudenhoitoalalla

Oppilaitosyhteistyön mahdollisuudet kauneudenhoitoalan yrityksille

Miten kauneudenhoitoalan yritykset suhtautuvat ammatillisen koulutuksen työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen? Millä tavoilla yhteistyötä tulisi kehittää oppilaitosyhteistyössä? Mitä lisäarvoa yrittäjä voi saada opiskelijan ja oppilaitoksen panoksesta omaan yritystoimintaansa?

Ammatillisen koulutuksen lainsäädäntö uudistui 1.1.2018 monin tavoin. Kauneudenhoitoalan näkökulmasta isoimpia muutoksia on hiusalan ja kauneudenhoitoalan perustutkintojen yhdistyminen sekä työelämässä oppimisen määrän lisääntyminen.

Uudella lainsäädännöllä siirryttiin näyttöön perustuvaan ja osaamisen hankkimistavasta riippumattomaan tapaan suorittaa ammatillinen tutkinto. Koulutuksen järjestäjän tehtävänä on laatia ja päivittää säännöllisesti jokaisen opiskelijan kanssa henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS). Myös ammatillisen koulutuksen termistöä on päivitetty: työharjoittelun sijaan puhutaan työelämässä oppimisesta.

Työelämässä oppimisen sopimusmuodot ovat palkaton koulutussopimus ja palkallinen oppisopimus. Parhaimmillaan työpaikalla tapahtuva oppiminen tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia, kehittää työelämää ja mahdollistaa jatkuvaa oppimista. Tutkin Laurea-ammattikorkeakoulun opinnäytetyössä (estenomi YAMK) kauneudenhoitoalan toimijoiden sekä kauneudenhoitoalan opiskelijoiden näkemyksiä ja kokemuksia työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta. Tavoitteenani oli löytää keinoja yhteistyön tiivistämiseen työnantajien ja opettajien välillä sekä pohtia tutkimustulosten avulla keinoja työelämässä tapahtuvan oppimisen sujuvoittamiseen. Opinnäytetyössäni haastattelin pääkaupunkiseudun kauneudenhoitoalan toimijoita ja opiskelijoita.

Tutkimustulokset osoittivat, että opiskelijat ja työelämän toimijat toivovat työpaikalla järjestettävän koulutuksen olevan mahdollisimman työelämälähtöistä. Opiskelijalla tulee olla ennen työpaikalla tapahtuvaa oppimista hyvät ammatilliset perustaidot, työelämätaidot ja sosiaaliset taidot sekä hyvä motivaatio ja asenne. Toimijat kokevat, ettei heidän resurssinsa, aikansa ja tilansa välttämättä riitä työelämässä oppimisen ohjaamiseen, joten he toivovat oppilaitosyhteistyön olevan mahdollisimman työelämälähtöistä.

“Parhaimmillaan työpaikalla tapahtuva oppiminen tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia, kehittää työelämää ja mahdollistaa jatkuvaa oppimista.”

 

 

Tulokset osoittivat myös sen, että kauneudenhoitoalan toimijat kokevat saavansa opiskelijoista tulevaisuuden työntekijöitä. Kun opiskelija on osoittanut taitonsa viikkojen aikana ja perehtynyt yrityksen toimintatapoihin, hänen sitouttaminen oppisopimuksella tai palkkaaminen valmistumisen jälkeen on työnantajalle mielekästä ja tehokasta.

Eräs kauneudenhoitoalan toimija kuvaili rekrytointiprosessia: ”Itse koen tämän tärkeäksi osaksi omaakin työtä, koska tässä on mun mielestä sellainen yhteiskunnallinen näkökulma ja vastuu siinä, että saadaan työllistettyä nuoria opiskelijoita ja tarjottua heille niitä harjoittelumahdollisuuksia.”

Opiskelijat olivat tyytyväisiä työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen. Työelämässä oppiminen vahvisti opiskelijoiden ammatillista osaamista, itseluottamusta ja kokemuskenttää. Erilaiset asiakkaat ovat tuoneet heidän mielestään monipuolista perspektiiviä työskentelyyn sekä tehneet työskentelystä mielekästä. Opiskelijat toivovat, että työpaikoilla tapahtuva oppiminen olisi mahdollisimman työelämälähtöistä, jolloin heille muodostuisi realistinen ja monipuolinen kokonaiskuva alan työtehtävistä. Vastauksista kävi ilmi opiskelijoiden motivaation saada kokea, että heistä on yritykselle hyötyä ja apua. He myös toivovat pääsevänsä näyttämään yrityksessä omia vahvuuksiaan.

Opiskelijat odottavat työpaikalla olevan kannustavan työryhmä, jossa on helppo työskennellä ja tarvittaessa myös pyytää apua. Opiskelijoiden vastauksista nousee huoli siitä, annetaanko heidän tehdä konkreettisesti alan töitä, jotta he saavat kokemuksesta mahdollisimman paljon irti. Opiskelijat kokevat, että heitä arvostetaan yrityksessä työyhteisön jäsenenä ja he saavat laadukasta työpaikkaohjausta.

Johtopäätöksenä opinnäytetyössä voitiin esittää, että kauneudenhoitoalan toimijat toivovat enemmän yhtenäistä koulutusta ja tietoa työpaikalla järjestettävästä koulutuksesta ja työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjaamisesta sekä arvioinnista. Koulutuksen järjestäjän taholta tulee taata riittävä koulutus ennen työpaikoilla tapahtuvaa oppimista. Lisäksi tarvitaan yhtenäisiä käytännön toimia koulutuksen järjestäjiltä työpaikalla järjestettävän koulutuksen suunnittelussa, järjestämisessä ja ohjaamisessa.

 

“Kauneudenhoitoalan toimijat toivovat enemmän yhtenäistä koulutusta ja tietoa työpaikalla järjestettävästä koulutuksesta ja työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjaamisesta sekä arvioinnista. Koulutuksen järjestäjän taholta tulee taata riittävä koulutus ennen työpaikoilla tapahtuvaa oppimista. Lisäksi tarvitaan yhtenäisiä käytännön toimia koulutuksen järjestäjiltä työpaikalla järjestettävän koulutuksen suunnittelussa, järjestämisessä ja ohjaamisessa.”

 

Entistä tiiviimmän vuorovaikutuksen ylläpitäminen on siis ammatillisille oppilaitoksille yhä merkittävämmässä roolissa ammatillisen koulutuksen uudistuksen myötä. Ammatilliset oppilaitokset kun kouluttavat opiskelijoita nimenomaan työelämää varten. Tämä vaatii kokonaisvaltaista ja tiivistä yhteistyötä oppilaitoksen ja työelämän välillä. Nykyisessä maailmantilanteessa kaivataan myös yhä enemmän erilaisia virtuaalisia välineitä työpaikkojen ja yritysten väliseen yhteistyöhön.

Stadin ammatti- ja aikuisopistossa toteutetaan uudenlaista Live-meet -yhteydenpitoa kauneudenhoitoalan yrittäjien ja opettajien välillä. Tässä virtuaalitapahtumassa on mahdollista keskustella ajankohtaisista asioista ja kuulla lisää ammatillisesta koulutuksesta vaihtuvin teemoin.

Stadin AO:ssa on tarjolla useita palveluita kauneudenhoitoalan toimijoille: opettajien työelämäjaksot, räätälöidyt koulutukset yrityksen tiloissa (kuten työpaikkaohjaajakoulutukset), rekrytointiapu sekä yrityksen tunnettuuden vahvistaminen alan opiskelijoiden keskuudessa. Opettaja voi myös toteuttaa opiskelijaryhmän kanssa erilaisia yritystilaisuuksia.

 

Työpaikalla tapahtuva oppiminen on parhaimmillaan opiskelijalle ja yrittäjälle antoisa, vuorovaikutteinen menestystarina!

Mia Parkkinen

 

 

 

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä niin voimme keskustella tarkemmin yhteistyön mahdollisuuksista:

Stadin AO:n kauneudenhoitoalan opettaja Mia Parkkinen (040 199 6212, mia.parkkinen@edu.hel.fi)

 

Lue lisää kauneudenhoitoalan työelämässä oppimisesta:

Työpaikalla järjestettävä koulutus kauneudenhoitoalalla ammatillisen koulutuksen kontekstissa. Mia Parkkisen YAMK-opinnäytetyö, joulukuu 2019, Laurea-ammattikorkeakoulu.
Oppilaitosyhteistyöllä lisäarvoa kauneudenhoitoalalle – Mia Parkkisen haastattelu Stadi osaa -sivustolla
Kauneudenhoitoalan ammattilaisten live-meet on kohtauspaikka alan ammattilaisille ja opettajille
Stadin AO, hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinto

Lue lisää työpaikkaohjaajan tuesta:

Tukea työpaikoille ja työpaikkaohjaajille
Stadin AO:n työpaikkaohjaajakoulutukset
Ohjaan.fi-sivusto

 

Jaa artikkeli

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Lataa veloituksetta e-opas

Kosmetiikka - uhka vai mahdollisuus

0
    0
    Ostoskori
    Ostoskori on tyhjäPalaa kauppaan